rodytojas

rodytojas
3 ×rõdytojas (-is N, K), -a smob. (1) 1. SD276, M, kas duoda patarimų, patarėjas: Rodytojas, sumanytojas SD313. Etmonas žiūrėjo į savo rodytojį ir šiam rodės, būk ansai galvoje suklydęs LC1887,24. 2. kas rekomenduoja (ppr. apie piršimąsi): Ne teip patiko, ale vienoroz, kitoroz atvažiavo rõdytojas, prikalbėjo Ds. Šitokiam rõdytojui bet čėrka, tai anas i giria Švnč. Oi kad taip džiūtų, oi kad taip vystų tie mano rodytojai, rūtelių gaišytojai TDrV164(Mrk). ^ Pirma čėrka i pirma lazda rodytojui Švnč. \ rodytojas; atrodytojas; darodytojas; prirodytojas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • rodytojas — 2 rodytojas ( is K), a smob. (1) NdŽ 1. kas gestais, tam tikrais ženklais nusako, informuoja: Brastos rodytojas BŽ35. Keleivis leidžias tenlink, kur kelio rodytojas skliausčia plaštaka nutiesė jam kelią Vaižg. Pernakvojęs vieną naktį, padėkojau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rodytojas — 1 rodytojas sm. (1) 1. žr. rodyklė 1: Adynų rodytojas I. 2. I, Sut žr. rodyklė 7. 3. smilius: Laibgalį … pirštu rodytoju gali uždengti LTII107(Sab). rodytojas; parodytojas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrodytojas — 3 ×atrõdytojas, a smob. (1) kas atkalba, pataria atsimesti: ^ Prirodytojam viena pekla, o atrodytojam dvi (kas nesėkmingai superša, padaro vieną nelaimingą šeimą, o kas norinčius susituokti išskiria – dvi) Krok. rodytojas; atrodytojas;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • darodytojas — 3 ×darõdytojas, a smob. (1) M.Valanč kas duoda patarimų. rodytojas; atrodytojas; darodytojas; prirodytojas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • keliarodis — 3 keliãrodis, ė smob. (1) DŽ, kẽliarodis (1) BŽ58, keliarodỹs, ė̃ (34b) BŽ460 kelio rodytojas, keliavedys: Iš keliarodžio apsakinėjimo įsitikino, jogei jo tėvas nūnai gyvenąs tame kaime rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • keliavedys — keliavedỹs, ė̃ smob. (34b) BŽ460, keliãvedis, ė (1) BŽ59 kelio vadovas, kelio rodytojas: Koks keliavedys ves kelią? A.Baran. Keliavedis ves keliu A1883,10. Šis pasisakė būsiąs jam keliavedžiu į senelio namus Ps. | prk.: Poetas [Nekrasovas] buvo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurodytojas — 2 nurodytojas, a smob. (1) 1. kas vadovauja, nusako, kaip veikti: Nurodytojas, ja, vedėjas, ja (kurio darbo), rikiuotojas BŽ493. Mokintojais ir nurodytojais pakol kas apsiėmė pabūti K.Būg. 2. kas praneša, pasako: Nurodytojas savo sankaltininkų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parodytojas — 1 parodytojas ( is R410, N) sm. (1) žr. rodyklė 1. rodytojas; parodytojas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parodytojas — 2 parodytojas ( us J, is J), a smob. (1) 1. I, LL49 kas parodo, pamoko: Parodyto[ja]s parodo, kaip dirbti J. Oi aš jauna palenkiu savo gluotnią galvelę … savo motulei užaugytojai, savo motulei parodytojai TDrIV168(Kb). 2. L633 kas demonstruoja. 3 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prirodytojas — 3 ×prirõdytojas, a smob. (1) kas parekomenduoja, pataria ką daryti: Nekursai [= Kažkoks] šeimynos vietų prirodytojis … yra dabar nuo Berlyno koravonės kamaros dėlei dvidešimt … nusižengimų ant 6 metų baudžiavos kalėjimo … prasūdytas LC1887,11. ║ …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”